Het effect van de freeze stressreactie op Ademhaling

Bij stress kan het lichaam op verschillende manieren reageren, lees hier wat de freeze reactie inhoudt.

3/15/2023
Gezondheid

Het effect van de freeze stressreactie op ademhaling

Bij stress kan het lichaam op verschillende manieren reageren: fight (vechten), flight (vluchten) of freeze (bevriezen). Deze stressreacties als reactie op gevaar, hebben verschillende gevolgen voor het lichaam.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de freeze reactie inhoudt en wat dit voor gevolgen heeft op het lichaam, met name op de ademhaling. Vanzelfsprekend vertellen we je ook meer over hoe wij je kunnen helpen wanneer je last hebt van deze stressreactie.

Stress

Het lichaam ziet een situatie als ‘gevaarlijk’ wanneer er fysieke schade dreigt. Zoals bijvoorbeeld een spannend moment in het verkeer of het oog in oog staan met een wild dier.

Er zijn ook situaties die door het lichaam gekenmerkt worden als gevaarlijk, maar die dat eigenlijk niet zijn. Denk hierbij aan problemen in je relatie, een hoge werkdruk of een boze klant die tegen je uitvalt. Een stressreactie kan dus op verschillende momenten voorkomen, ongeacht de ernst van de situatie.

Stress release

Fight or flight

Bij een stresssituatie komen er veel stresshormonen vrij in het lichaam. Deze hormonen worden aangemaakt, zodat je alle energie en focus kunt investeren in het ontwijken van het gevaar (‘fight or flight’). Op zo’n moment vergeet je dus even de dingen die op dat moment niet relevant zijn.

In het geval van fight or flight kom je in actie en zullen vervolgens de hormonen die zijn vrijgekomen weer afgebroken worden. Hierdoor verdwijnt het stressgevoel na verloop van tijd weer, wat merkbaar is als een gevoel van ontlading.

Freeze-reactie

In het geval van een ‘freeze-reactie’ zullen de hormonen niet afgebroken worden en blijven ze aanwezig in het lichaam. Soms komt er een ontlading na een freeze-reactie door bijvoorbeeld te trillen of te schokken, maar meestal houden we dit liever in. Door het inhouden van de ontlading blijft het lichaam langere tijd in een staat van stress.

Wanneer er fysiek niets gebeurt om de stresshormonen af te breken (in het geval we het trillen inhouden), komt er een ander systeem in actie. Het lichaam wil toch graag af van de storende stresshormonen. Waar de bovengenoemde stressreactie ervoor zorgt dat het lichaam klaargemaakt wordt voor actie (fight of flight), zorgt dit systeem, het freeze-systeem, juist voor het tegenovergestelde.

Effect van freeze stressreactie op ademhaling

Zenuwstelsel

Ons zenuwstelsel maakt op basis van signalen uit het lichaam zelf beslissingen. In het geval van acute stress zet hij alle systemen op ‘aan’, waardoor er onder andere een hoge hartslag ontstaat. We spreken dan van actie van het sympathische zenuwstelsel.

Het tegengestelde systeem, het parasympatische zenuwstelsel, zorgt juist voor een staat van ontspanning. Er ontstaat dan een daling van de hartslag en de spieren ‘bevriezen’. Door deze reactie heeft het lichaam minder zuurstof nodig en het verhoogt de kans op overleven in het geval van een fysiek gevaarlijke situatie.

Ademhaling en stress

Een bijkomstigheid van de actie van het parasympatische zenuwstelsel is het dalen van de ademhalingsfrequentie. Het doel van inademen is het brengen van zuurstof op de plekken in het lichaam waar het nodig is, bijvoorbeeld bij de hersenen en de spieren. Uitademen zorgt ervoor dat koolstofdioxide, wat vrijkomt bij het produceren energie, het lichaam kan verlaten.

Een verlaagde hartslagfrequentie, een van de gevolgen van het parasympatische zenuwstelsel, zorgt op zichzelf ook voor een lagere ademfrequentie. Er wordt in dit geval minder bloed rondgepompt, waardoor er minder zuurstof nodig is en minder koolstofdioxide vrijkomt. Het is dus niet nodig dat er veel in- en uitgeademd wordt en dit zorgt dus voor een verlaagde ademfrequentie.

Tijdens de freeze-reactie is er veel minder zuurstof nodig. Dit komt onder andere doordat de spieren ‘bevriezen’. Dit is dus een geval waarbij snel in- en uitademen niet nodig is. Naast de verlaging van de ademfrequentie, zal er ook een oppervlakkigere ademhaling ontstaan.

Oefentherapie bij ademhalingsklachten door stress

De freeze-reactie kan op elk moment ontstaan. Wanneer de spanningshormonen niet afgebroken worden door actie, kunnen de symptomen blijven aanhouden. Een langdurig verlaagde en oppervlakkige ademhaling kan vervelende gevolgen hebben. Gelukkig kan oefentherapie helpen bij het verlichten van deze symptomen.

De basis van onze aanpak is niet het aanleren van "normaal ademen". Onze aanpak zorgt voor normalisering van de stressreactie en stresshormonen waardoor we je vervolgens kunnen helpen met het terugkeren naar een normaal ademhalingspatroon.

We komen graag in contact met mensen die de vicieuze cirkel van stress en ademhaling willen doorbreken!

Neem contact op

Overleefmechanisme-TRE

Meld je aan voor ons nieuwsbrief

* Algemene voorwaarden van toepassing
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.